Termene și condiții

Utilizarea www.anonimov.ro („Website-ul”) face obiectul Termenelor și Condițiilor de mai jos („Termenele”). Prin utilizarea sau accesarea Website-ului, acceptați și sunteți de acord să vă supuneți următoarelor Termene.

www.anonimov.ro își rezervă dreptul de a modifica aceste Termene oricând, fără notificare prealabilă. Orice utilizator este obligat să consulte versiunea cea mai recentă a acestor Termene la adresa https://www.anonimov.ro, utilizând linkul „Termene și condiții”. Trebuie să verificați periodic acest document pentru a cunoaște orice modificări survenite.

www.anonimov.ro nu oferă nicio garanție referitoare la disponibilitatea conținutului Website-ului pentru orice fel de scop. www.anonimov.ro își rezervă dreptul de a modifica conținutul paginilor sau să retragă, suspende, interzică accesul la acestea în orice moment. www.anonimov.ro poate conține mențiuni despre produse sau servicii în scop de informare, fapt ce nu constituie o aprobare sau o recomandare de a cumpăra sau utiliza asemenea produse sau servicii.

www.anonimov.ro poate schimba produsele și serviciile menționate sau informațiile referitoare la respectivele produse și servicii, în orice moment, fără notificare prealabilă. Toate informațiile de pe Website și/sau transmise prin e-mail sunt oferite „așa cum sunt” și „asa cum sunt disponibile” cu orice eroare sau greșeală ce poate să apară, fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite.

INFORMAȚII DESPRE DREPTURI DE AUTOR

Utilizatorul trebuie să presupună că orice vede sau citește pe acest Website este protejat de drepturi de autor, în afara faptului în care este menționat altfel, și nu poate fi utilizat fără permisiunea scrisă a S.C. Anonimov SRL-D, operatorul Website-ului, decât în condițiile menționate în aceste Termene și Condiții. Operatorul nu garantează că utilizarea de către dvs. a materialelor și serviciilor prezentate pe acest Website nu va încălca drepturi de proprietate ale unor terțe părți care nu sunt proprietatea sau nu sunt afiliate www.anonimov.ro.

Puteți descărca materialele prezentate pe www.anonimov.ro numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să mențineți intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate și orice alte notificări referitoare la drepuri de proprietate intelectuală. Totuși, utilizatorul www.anonimov.ro nu este autorizat să copieze, republice, reproducă, posteze, uploadeze, transmită sau distribuie sub orice formă conținutul acestui Website incluzând text, imagini, fișiere audio și video, în scopuri publice sau comerciale, fără permisiune scrisă din partea www.anonimov.ro.

LINKURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Pentru a veni în ajutorul utilizatorilor săi, www.anonimov.ro poate oferi linkuri către website-uri care sunt create și întreținute de către alte entități publice sau private. Toate aceste linkuri sunt furnizate numai ca resurse de informare. Un link către un alt website nu înseamnă că www.anonimov.ro recomandă folosirea sau aprobă în vreun fel acel site. www.anonimov.ro nu are control asupra site-urilor către care oferă linkuri și nu poate garanta sau să fie făcut răspunzător pentru acuratețea, bonitatea sau oportunitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau afirmații publicate de către asemenea website-uri terțe. Utilizatorul acceptă că www.anonimov.ro nu este răspunzător pentru comportamentul defăimător, jignitor sau ilegal al altor utilizatori, linkuri sau terțe părți și riscul de a fi vătămat în orice fel prin accesul către acestea cade exclusiv în răspunderea utilizatorului.

INTERZICEREA ACCESULUI

www.anonimov.ro își rezervă dreptul de a întrerupe accesul oricărui utilizator la Website, pentru orice motiv și fără o notificare prealabilă, cu excepția utilizatorilor care au semnat un contract de prestări servicii cu S.C. ANONIMOV SRL-D, contract care reglementează situațiile de acest gen.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

www.anonimov.ro nu oferă niciun fel de garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanții de vandabilitate, potrivire pentru un anume scop și non-violare a drepturilor unor terțe părți sau care rezultă din cursul afacerilor, utilizare sau practică comercială.

www.anonimov.ro nu va fi răspunzător pentru nicio dauna directă, indirectă, specială, consecvențială sau incidentală inclusiv, dar fără limitare la, pierderi de profituri, costuri de inlocuire a bunurilor, pierdere sau deteriorare a datelor ce rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui Website sau a oricăror produse și servicii oferite de www.anonimov.ro, daune ce rezultă din utilizarea sau bazarea pe informațiile prezente pe acest Website, chiar dacă www.anonimov.ro a fost notificată despre posibilitatea unor asemenea daune.

Această exonerare de răspundere se aplică de asemenea oricăror daune sau pagube produse de orice defecțiune de funcționare, eroare, omisiune, întreupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmitere, virus informatic, cădere a liniilor de comunicații, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, alterare a sau utilizare a datelor înregistrate, neglijență și orice alte cauze. În mod concret, utilizatorul acceptă că www.anonimov.ro nu este răspunzător pentru comportamentul dvs. defăimător, jignitor sau pentru materialele dvs. care încalcă drepturi ale unor terțe părți sau comportament ilegal. www.anonimov.ro își rezervă dreptul de a înlătura asemenea materiale de pe Website fără niciun fel de răspundere.

Prin utilizarea Website-ului, sunteți de acord să apărați, exonerați de răspundere și să garantați că nu veți acționa în judecată www.anonimov.ro, afiliații și conducerea sa, angajații și agenții săi împotriva oricăror despăgubiri și cheltuieli, inclusiv cheltuieli de judecată, ce pot să apară ca urmare a utilizării de către dvs. a Website-ului www.anonimov.ro, inclusiv cereri de despăgubire inițiate de alți utilizatori ai echipamentelor dvs. de accesare a internetului.

RĂSPUNDEREA

Anonimov răspunde material numai pentru pagubele cauzate cu intenție și în mod direct Clientului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între părți, în limita unei sume ce nu poate depăși valoarea totală a comenzii respective. Această limitare a sumei despăgubirii se aplică și în cazul în care între Anonimov și Client nu a fost încheiat un contract de prestări servicii. În orice situație în care un Client apelează la serviciile Anonimov, cu sau fără încheierea unui contract, se aplică această limitare a sumei despăgubirii.

Angajarea răspunderii Anonimov pentru corectitudinea serviciilor prestate Clientului este aplicabilă atunci când Anonimov, cu intenție, a modificat sensul unor cuvinte sau expresii, fapt care a avut drept consecință provocarea de pagube Clientului.

Orice comandă de servicii adresată Anonimov implică asumarea și acceptarea de către Client, fără niciun fel de rezerve, a clauzei de mai sus referitoare la răspundere.