„Delincvent”, „delicvent”, sau „delicvescent”?

Dintre „delincvent” și „delicvent”, cuvântul corect este primul: „delincvent”. Chiar dacă înseamnă „cineva care a săvârșit un delict, o infracțiune de mai mică gravitate”, apare inopinat un „n” pe acolo. Scurtătura pe care o propunem pentru reținerea variantei corecte este formată din două părți:

– prima: criminalitatea online se manifestă adesea prin distribuirea de linkuri, de unde „delincvent”;

– a doua: „delicvent” nu este corect, pentru că seamănă cu „delicvescent”, care există, dar este un cuvânt din chimie și folosit extrem de rar, sau chiar deloc – lucru care sperăm să devină valabil și pentru „delicvent”.

Lasă un răspuns